Encyklopédia kresťanského umenia
Stránka určená všetkým, ktorí hľadajú poznatky o kresťanskom umení resp. o výtvarnom umení všeobecne.
Encyklopédia kresťanského umenia
Stránka určená všetkým, ktorí hľadajú poznatky o kresťanskom umení resp. o výtvarnom umení všeobecne.

Úvod 

 

Na tejto stránke nájdete práce, ktoré počas svojho života napísala Mgr. Marie Žúborová – Němcová. Rozsah jej tvorby je široký – svedčí o tom 6 dielov Slovníkov výtvarného umenia a jej hlavná práca – Encyklopédia kresťanského umenia, ktorá má rozsah 33 GB. Do zoznamu jej prác patrí i Česko – Španielsky a Španielsko – Český frazeologický slovník. Spoločným menovateľom všetkých jej prác je hĺbka spracovania.

Stránka je určená všetkým, ktorí hľadajú poznatky o kresťanskom umení resp. o výtvarnom umení všeobecne. Nech všetky poznatky, ktoré autorka počas svojho života vložila do zverejnených prác, potešia, pomôžu či akýmkoľvek spôsobom rozšíria vedomosti tých, ktorí jej práce použijú.

Mgr. Marie Žúborová – Němcová

Mgr. Marie Žúborová – Němcová

(2.5.1950 Plzeň - †22.2.2020 Trnava)

Svoje detstvo prežila v šumavskej dedinke Malý Bor. Stredoškolské štúdia ukončila maturitnými skúškami na Gymnáziu Klatovy. Vysokoškolské štúdium českého jazyka a výtvarnej výchovy absolvovala s červeným diplomom na Západočeskej univerzite v Plzni. Po niekoľkoročnom pôsobení v odľahlej šumavskej dedinke Myslív sa po svadbe presťahovala do Piešťan. Tu pracovala a tvorila svoj celý život. Zanechala po sebe rozsiahle práce encyklopedického charakteru o výtvarnom, predovšetkým však kresťanskom umení, zbierku obrazov, sošiek a rôznych ručných prác.