Christologický cyklus III.

1. POSLEDNÁ VEČERA   pdf
2. UMÝVANIE NÔH UČENÍKOM   pdf
3. MODLITBA NA OLIVOVEJ HORE AGÓNIA V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE   pdf
4. ZRADA - ZAJATIE KRISTA A JUDÁŠOV BOZK   pdf
5. ZRADA, JUDÁŠOVA ĽÚTOSŤ A SAMOVRAŽDA   pdf
6. SÚD NAD KRISTOM – KRISTUS PRED VEĽRADOU, KRISTUS PRED KAIFÁŠOM   pdf
7. SÚD NAD KRISTOM - PETER ZAPIERA KRISTA, PETROVO ZAPRETIE A ĽÚTOSŤ   pdf
8. SÚD NAD KRISTOM – POSMIEVANIE SA KRISTOVI   pdf
9. SÚD NAD KRISTOM - KRISTUS PRED HERODESOM   pdf
10. SÚD NAD KRISTOM - KRISTUS PRED PILÁTOM PONTSKÝM   pdf
11. SÚD NAD KRISTOM – PILÁT SI UMÝVA RUKY   pdf
12. SÚD NAD KRISTOM - BIČOVANIE   pdf
13. SÚD NAD KRISTOM – KORUNOVANIE TŔNÍM   pdf
14. ECCE HOMO   pdf
15. CESTA NA KALVÁRIU, NESENIE KRÍŽA   pdf
16. VYZLIEKANIE KRISTA, ESPOLIO   pdf
17. UKRIŽOVANIE   pdf

Vytlačiť   E-mail